Trocha otevřenosti od SOZA

Burglar

Picture taken from http://www.kopfnote.net/ under the terms of CC-BY-NC-SA

Pro ty co nesledují dění na internetu pozorně, lehká rekapitulace. SOZA z nadpisu a zbytku postu je Slovenský Ochranný Zvaz Autorský, obdoba českého OSA. Poslední dobou se na Slovensku množily případy, kdy se SOZA domáhala výpalného za embedded youtube videa. Pokuta kterou SOZA vyhrožovala činila 99.60 Eur. SOZA nabídla způsob jak se pokutě vyhnout. Stačí si zakoupit licenci za 16.60 Euro do 50 hodin záznamu nebo za 33.20 Euro nad 50 hodin. Taky vás zaujalo, jak přesně to výpalné má SOZA spočítané? Na desítky centů. Aspoň to budí dojem, že ty čísla si někdo nevycucal z prstu, ale že se knim došlo na základě složitých výpočtů tak, aby byla co nejpřesnější. Jiný způsob byl nahradit embedded videa hyperlinky.V reakci na tento návrh vznikl doplněk do Firefoxu který hyperlinky přepisoval zpět na embedded videa.

S tím, že každý z nás platí autorský poplaplat za nový disk, CD, flash paměti atd. jsme se už očividně smířili. Asi jen pár lidí kontroluje fakturu za média a pozastavuje se nad tím, že místo presunkce neviny jsou ze zákona pokládáni za zloděje a vybírá se od nich pokuta už jen za to, že mají nástroje na spáchání trestného činu. Ale když se začal někdo domáhat výpalného i za videa, na která majitelé webů jen odkazovali, tak to na Slovensku zvedlo vlnu nevole i mezi neinformovanými občany, kteří se už smířili s poplatky za média. A po pár týdnech, světe div se, SOZA ustupuje veřejnému nátlaku, mění svoje stanovisko a poplatky už vybírat nechce. Dokonce prý plánuje vrátit již vybrané peníze! Vše se objevilo v prohlášení a dokonce SOZA nabídla online diskuzi! Že by se tato organizace začala chovat slušně a upustila od FUD? Podívejme se tedy jak diskuze probíhala a co se dalo dozvědět…

Diskuze začala 16. Júna 2011 v 11 hodin dopoledne. Každý mohl položit otázku a postupně se objevovaly odpovědi. Hned první otázka odpověď bylo trochu zklamání. Posuďte sami:

Michal sa opýtal/a: Plánuje SOZA zapracovať do

Nie, neplánujeme.

Dozvěděli jsme se toho hodně, že? Později v diskuzi SOZA zdělila, že za to můžou blíže nespecifikované technické potíže. Že si SOZA bude vybírat na co odpoví, se dalo očekávat. U všech otázek a odpovědí bylo napsáno kdy byly položeny a kdy zodpovězeny, tak člověk hned viděl, že jeho slušně položená otázka byla přeskočena, protože se někomu buď nelíbila nebo mu nepřišla zajímavá. Já takových otázek měl pár, které byly přeskočeny. Co bylo ale ještě zákeřnější bylo, že i některé již zodpovězené otázky byly následně během diskuze staženy. Já jsem si tedy všiml jen jedné, ale nevzbudilo to ve mně velkou důvěru. Hned jsem na toto téma položil otázku, ale ta zůstala dle očekávání nezodpovězena. Ona stažená otázka byla následující:

Michal sa opýtal/a: Prečo na stiahnutú hudbu vyžadujete písomnú faktúru, kedže podľa zákona je prijateľná aj elektronická faktúra podpísaná zaručeným elektronickým podpisom? Ignoruje teda SOZA platné zákony a vyrába si svoje?

Platby prostredníctvom internet bankingu príjimame na základe vystavenej faktúry.

Ne že by odpověď něco říkala, ale asi se otázka dotkla citlivého tématu. Toto je totiž jeden z bodů FAQ na stránkách soza, který je přinejmenším sporný, ne-li rovnou lživý. SOZA tvrdí, že mp3 stažené z internetu jsou nelegální, nemáte-li k nim papírovou fakturu. E-mail prý nestačí. Pomineme-li, že si z internetu mohu stáhnout mp3 zveřejněnou pod licencí creative commons a tedy právně ani morálně nikoho neokrádám (je to lehce složitější jak uvidíme dále) a že stahování pro osobní potřebu není nelegální, tak mnoho zahraničních obchodů i při legální koupi nevystaví jiný, než e-mailový doklad. Ono to i dává smysl, když by náklady na vystavení papírového dokladu a jeho doručení mohly často několikanásobně převyšovat cenu zakoupené mp3. Navíc podle slovenského zákona je elektronicky podepsana faktura validní daňový doklad a musí tedy stačit každému, nejen SOZA.

Hodně odpovědí také spočívalo v odkazovaní na autorský zákon, typu “Náš postoj vyplýva z platného autorského zákona.” Stížnosti na netrasparentnost celé organizace a toku peněz zase SOZA odbyla ochranou osobních informací autorů, kteří honoráře dostávají. Vyjádření o neférovosti celého autorského zákona zase SOZA komentovala tím, že to tak vypadá ve všech vyspělých krajinách. Jen ještě pár závěrečných citátů o tom, jak SOZA prokazuje lidem dobrodiní a zároveň ji nikdo nechápe a všichni jsou na ni zlí:

Juraj Grečnár sa opýtal/a: Považujete za morálne vyberanie poplatkov za produkciu autorov, ktorí nie sú zastupovaní SOZA?

V určitých oblastiach je to naša zákonná povinnosť, navyše tým poskytujeme službu najmä vysielateľom, ktorí týmto spôsobom riešia svoju povinnosť uhradiť autorom ich autorskú odmenu.

Ještě že si SOZA nechá zaplatit i za autory se kterými nemá nic společného. Chudáci vysílatelé by jinak platili jen skutečným autorům a měli by moc peněz a nevěděli co s nimi…

Samčo sa opýtal/a:

Priamo na Slovensku nám youtube autorské odmeny neposiela, nakoľko SOZA nie je s YOUTUBE v zmluvnom vzťahu, pretože od registrácie Google (youtube) na Slovensku v Decembri minulého roka na naše urgencie a výzvy doposiaľ nikto nereagoval. Ubezpečujeme Vás, že sa o to neustále snažíme.

A ještě jim zlý Google nechce na Slovensku odpovídat na výhružky. Chudák všemi nepochopená SOZA.

Můj celkový dojem z diskuze byl, že SOZA nechce být transparentnější a otevřenější. Že chce vybírat poplatky a šířit strach, nejistotu a pochyby, případně různé dezinformace, které by jí ve vybírání poplatků pomohly. Ale aby tento zápisek na blogu nebyl čistě jen můj subjektivní názor, můžete si udělat názor sami. Po diskuzi SOZA sice zápis diskuze stáhla ze svého webu, já si ale pro jistotu uložil kopii 😉